Booking

Opdaterede retningslinier ifm. brug af omklædning i HIC samt svømmehallen på Clausensvej.

Jævnfør Kulturministeriets retningslinier, som vi er underlagt, følger her den seneste opdatering i forhold til brugen af idrætscentrets omklædningsfaciliteter, samt benyttelse af vores svømmehal.

Som beskrevet i ministeriets notat omkring retningslinierne i forbindelse med Covid19 er der fortsat restriktioner og ansvar som det både påligger HIC og vores brugere at overholde og følge.

Vi har netop opdateret det maksimale person-antal i vores omklædningsrum. Dette har kunnet lade sig gøre indenfor retningslinierne, fordi der her blandt andet står, at hvis man primært befinder sig siddende må vi bruge 2 m2 som areal pr. person. Tidligere benyttede vi 4 m2 og det er dette areal vi nu har skåret ned til 2 m2.
Det betyder at eksempelvis et omklædningsrum som tidligere stod markeret til max. 10 personer, nu må benyttes af 20 personer. Alle vores omklædningsrum har på dørene fået opsat nye skilte med det opdaterede antal. Skulle man være flere personer end der er tilladt i det pågældende omklædningsrum skal endnu et tages i brug. I den forbindelse kan det være at I/man har brug for hjælp fra HIC’s personale til at finde et ekstra lokale. Det hjælper vi naturligvis gerne med. Vi henstiller dog stadig til, at man så vidt muligt møder omklædt til aktivteten og bader hjemme efter endt aktivitet.

Specifikt vedr. svømmehallen er retningslinierne fortsat de samme, det betyder at der maksimalt på opholde sig 13 personer i hhv. herre- og dameomklædning og i bassinet må der maksimalt befinde sig 40 personer. (jævnfør KM’s retningslinier desangående)
I svømmehallen er der endvidere opsat papir og sprit, med henblik på at man afspritter bænke og evt. skabe efter endt brug.

Sauna er fortsat lukket og kan ikke benyttes

Skulle der være brug for yderligere svar på opståede spørgsmål er man mere end velkommen til at tage kontakt til administrationen på Haderslev Idrætscenter.

Send en forespørgsel på booking til heso@haderslev.dk