Svømmehal

 

Haderslev Hallens svømmehal er beliggende på Clausensvej 1.
Der er offentlig svømning tirsdag kl. 18-21 og onsdag kl. 18-20, sauna er deværre ikke sat til, grundet Covid-19
Svømmehallen følger skolernes feriekalender.

Opdaterede retningslinier ifm. brug af omklædning i svømmehallen på Clausensvej.

Som beskrevet i ministeriets notat omkring retningslinierne i forbindelse med Covid19 er der fortsat restriktioner og ansvar som det både påligger HIC og vores brugere at overholde og følge.

Specifikt vedr. svømmehallen er retningslinierne fortsat at der maksimalt på opholde sig 13 personer i hhv. herre- og dameomklædning og i bassinet må der maksimalt befinde sig 40 personer. (jævnfør KM’s retningslinier desangående)
Der er opsat papir og sprit, med henblik på at man afspritter bænke og evt. skabe efter endt brug.