Mødelokaler

NB – GRUNDET CORONA RETNINGSLINIER, ER DER FÆRRE PLADSER I MØDELOKALERNE

I HIC har vi 5 mødelokaler til rådighed for foreninger og til udlejning.

Du kan se ledige tider i mødelokalerne her

Mødelokale 1 er opsat til 12 personer. Med projektor og højtaler. Mødelokale 1 koster 150,- pr. time [MØDELOKALET ER ÆNDRET TIL 6 PERSONER]

Mødelokale 2 er opsat til 40 personer. Den har projektor installeret i loftet. Mødelokale 2 koster 250,- pr. time [MØDELOKALET ER ÆNDRET TIL 28 PERSONER]

Mødelokale 3 har en kapacitet på 30 personer og har projektor og højtaler. Den koster 250,- pr. time. Mødelokale 3 kan for kommunale afdelinger opsættes til IT lokale med 20 computere. Prisen herfor er kr. 2.000,-

Mødelokale 4 er vores største mødelokale, også med projektor installeret i loftet. Der er plads til 50 personer i lokalet, som koster 300,- pr. time. [MØDELOKALET ER ÆNDRET TIL 42 PERSONER]

Foreningslokalet er opsat til 12 personer. [MØDELOKALET ER ÆNDRET TIL 6 PERSONER]

I både mødelokale 2 og 4 er der mulighed for biografopstilling så der er plads til henholdsvis 60 personer i mødelokale 2 og 90 personer i mødelokale 4.

Kontakt os på 74 34 84 00 eller heso@haderslev.dk for at høre mere for muligheden for at leje et mødelokale

Endvidere har HIC overtaget bookingdelen af Danmarksgade 16, 6500 Vojens. Der er tale om et mødelokale på ca. 120 m2. Der er plads til 80 siddende.