Aflysninger for brugere

DATO

ARRANGEMENT

AFLYSTE BRUGERE

21.-22. MAJ KRISTI HIMMELFART AL ALMINDELIG TRÆNING
1. JUNI 2. PINSEDAG AL ALMINELIG TRÆNING

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES