Aflysninger for brugere

 DATO ARRANGEMENT  BERØRTE BRUGERE
27. APRIL STORE BEDEDAG AL ALMINDELIG TRÆNING
10.-11. MAJ KRISTI HIMMELFART AL ALMINDELIG TRÆNING
12. MAJ PERSONALEDAG HIC ER LUKKET
21. MAJ 2. PINSEDAG AL ALMINDELIG TRÆNING

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES