Aflysninger for brugere

 DATO ARRANGEMENT  BERØRTE BRUGERE
26. JANUAR HADERSLEV ELITE CORPIA INDIVIDUEL TRÆNING, KL. 18.15-21
31. JANUAR ARRANGEMENT SPIREN BØRNEHAVE
12.-16. FEBRUAR VINTERFERIE AL ALMINDELIG TRÆNING

HIC ÅBNINGSTID MANDAG-FREDAG KL. 8-21

DER BOOKES TID IGENNEM HIC

28. FEBRUAR DANSK SKOLEIDRÆT

(HAL 1+2)

TALENTKLASSER

SPIREN BØRNEHAVE

STU

MOLTRUP SKOLE

LOUISESKOLEN

2. MARTS BOKSESTÆVNE
16. MARTS BØRNEFESTIVAL
26. MARTS – 2. APRIL PÅSKEFERIE AL ALMINDELIG TRÆNING
HIC ÅBNINGSTID MANDAG-ONSDAG KL. 8-21
TORSDAG-MANDAG AFHÆNGIG AF AKTIVITET
DER BOOKES TID IGENNEM HIC
16. APRIL IDRÆT FOR SJOV (HAL 1+2+3) TALENTKLASSER (HAL 1+2)

STU (HAL 1)

HAKA (HAL 3)

27. MAJ BEDEDAG AL ALMINDELIG TRÆNING
10.-11. MAJ KRISTI HIMMELFART AL ALMINDELIG TRÆNING
21. MAJ 2. PINSEDAG AL ALMINDELIG TRÆNING

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES